Historia

Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie powstał 11 stycznia 1867 roku pod nazwą Bank Ludowy‑Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością. Jego twórcami, a jednocześnie członkami Zarządu i Rady Nadzorczej byli:

dr Maksymilian Plewkiewicz, ks. Jan Pławiński, Łukasz Kolasiński (Zarząd),
oraz Jarosław Jaraczewski, Romuald Zaleski, Jan Kaliski, Tomasz Goc,
Maciej Malak, ks. Stanisław Januszewski. (Rada Nadzorcza).

  • W 1873 r. Żniński Bank Ludowy zostaje wpisany do rejestru handlowego (w okresie tym posiada 179 udziałowców).
  • W styczniu 1874 r. Bank przystępuje do Związku Spółek Zarobkowych, stając się jego akcjonariuszem. W roku tym jego obrót wynosi 68 100 talarów.
  • 24 lipca 1930 roku Ministerstwo Skarbu udziela zezwolenia na skup i sprzedaż walut zagranicznych na rachunek własny i obcy.
  • 15 marca 1935 roku Bank Ludowy zostaje członkiem Związku Spółdzielni Rolniczych Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 2 lipca 1945 roku Bank wznawia swoją działalność zawieszoną w okresie II wojny światowej. Funkcję Prezesa Rady Nadzorczej obejmuje Ignacy Derech.
  • 27 czerwca 1947 roku Bank Ludowy łączy się z działającym w Żninie od 1890 roku Spółdzielczym Bankiem Kredytowym (przed wojną był to bank niemiecki).
  • W listopadzie 1950 Bank zmienia nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą (GKS), następnie na Kasę Spółdzielczą (1956 r.), a od 11 maja 1958 roku zgodnie z uchwałą WZD, przyjęta została nazwa Bank Ludowy w Żninie Spółdzielnia Oszczędnościowo‑Pożyczkowa.
  • 1 lipca 1975 roku powstaje Bank Gospodarki Żywnościowej, przejmując  funkcję Centralnego Związku Spółdzielczego. Od tej chwili wszystkie Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe zostają przekształcone w Banki Spółdzielcze.
  • Dnia 1 lipca 1999 roku Bank Spółdzielczy w Żninie połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Gąsawie, działającym od 18 czerwca 1896 r. oraz z Bankiem Spółdzielczym w Łabiszynie założonym 24 października 1897 roku. Od tego dnia Bank funkcjonuje pod nazwą Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie.
  • Od marca 2002 roku Bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej - Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu.
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.