W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Wyszukiwanie zaawansowane

Nowa oferta lokat! Załóż i zyskaj!

Nowa oferta lokat! Załóż i zyskaj! Od 18.01.2023r. do 28.02.2023r. mogą Państwo skorzystać z naszej nowej oferty lokat:      1. Lokata mobilna: Dostępna w bankowości elektronicznej Oprocentowanie stałe 6,5% w skali roku Minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł, maksymalna 100 000,00 zł Okres trwania lokaty: 3 miesiące Lokata na nowe środki (w odniesieniu do 05.01.2023r.) Lokata odnawialna Po okresie promocyjnym 3 miesięcy oprocentowanie środków według oprocentowania jak dla standardowych lokat 3 miesięcznych o stałym oprocentowaniu W przypadku likwidacji lokaty w okresie trwania promocji, odsetki nie zostaną naliczone Maksymalna ilość założonych czynnych lokat: 1 Szczegóły w załączonym Regulaminie.      2. Lokata promocyjna: Dostępna w placówkach Banku 3-miesięczna lokata z oprocentowaniem promocyjnym 4,5%, a w przypadku posiadania w Banku rachunku wraz z kartą płatniczą 5,0% 6-miesięczna lokata z oprocentowaniem promocyjnym 5,0%, a w przypadku posiadania w Banku rachunku wraz z kartą płatniczą 5,5% Oprocentowanie stałe w skali roku, kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty Minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł, maksymalna 300 000,00 zł Możliwość założenia maksymalnie 5 Lokat promocyjnych, przy czym ich łączna kwota nie może przekraczać 300 000,00 zł Lokata nieodnawialna Zapraszamy również do korzystania z naszej pozostałej oferty lokat terminowych standardowych! Pobierz regulamin: Regulamin promocji lokaty mobilnej    

Czytaj więcej

Informacja o możliwości zmiany formuły oprocentowania umowy kredytowej ze stopy zmiennej na okresowo stałą

Informacja o możliwości zmiany formuły oprocentowania umowy kredytowej ze stopy zmiennej na okresowo stałą    Mają Państwo możliwość zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową. Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Państwa będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.   Czytaj więcej - Ulotka informacyjna

Czytaj więcej

Aplikacja bankowa dla Twojego gospodarstwa i firmy

Zarządzaj finansami w aplikacji mobilnej SGB Mobile. Miej swój bank zawsze pod ręką. Wystarczy Twój smartfon! Dzięki SGB Mobile masz swobodny dostęp do swojego konta firmowego. Oszczędzaj czas i bankuj mobilnie – szybko i bezpiecznie. Sprawdź jakie to proste! Dzięki SGB Mobile dla firm: masz dostęp do przelewów, przelewów podatkowych oraz split payment swobodnie zarządzasz kartami korzystasz z BLIKA, w tym z przelewów na telefon BLIK automatycznie płacisz za autostrady – dzięki usłudze Autopay Skontaktuj się z naszym doradcą … i MIEJ BANK W ZASIĘGU RĘKI!

Czytaj więcej

Kredyt Eko !

Kredyt EKO! – teraz ze STAŁYM oprocentowaniem

Czytaj więcej

Ubezpieczenie upraw rolnych

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność! Ubezpiecz uprawy, a otrzymasz e-kod o wartości 200 zł na zakupy w sklepach "Biedronka"!!! Pula e-kodów wynosi 20 000. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu? nawet 65% dopłaty z budżetu państwa czytelny system wypłat w przypadku złego przezimowania wypłata odszkodowania do wysokości 100% sumy ubezpieczenia (dot. gradu i przymrozków wiosennych) wypłata odszkodowania wg sum określonych na polisie – nawet w przypadku spadku cen płodów rolnych Zakres ochrony: grad przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania huragan i deszcz nawalny Skorzystaj również z rabatów przygotowanych przez Generali! Zapraszamy!!! Więcej informacji na https://i-rolnik.pl/

Czytaj więcej

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”? Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli: masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN), umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wówczas: od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń, w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu, po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu przekażemy Ci aktualny harmonogram jego spłaty, nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku, przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.   Informacje o wniosku: wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń), jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek, Zawieszenie ma zastosowanie dla kredytów hipotecznych przeznaczonych na: zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego/wtórnego, zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności, zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem /remontem /modernizacją /adaptacją / przebudową, zakup/wykup nieruchomości mieszkalnej od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, nabycie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej, wykup mieszkań zakładowych, budowę (w tym rozbudowę, nadbudowę, odbudowę)/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy, zakup działki budowlanej, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia), partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, przebudowę, remont, adaptację, wykończenie lub modernizację nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe na wyżej wymienione cele, nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, inne cele związane bezpośrednio z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: kredyty@bsznin.sgb.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale), a także w bankowości elektronicznej, na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r., maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi: o    2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r., o    2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r., o    1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r., zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku, zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy), w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku, jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy, jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu. Pobierz wniosek Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Możesz go złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: kredyty@bsznin.sgb.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).   Masz pytania? Skontaktuj się z naszym oddziałem: Żnin, ul. 700-lecia 41, tel. 52 303 20 50 Gąsawa, ul. Jeziorna 6, tel. 52 302 50 29 Łabiszyn, ul. Sienkiewicza 5, tel. 52 384 40 09

Czytaj więcej

Kredyty obrotowe

Potrzebujesz gotówki na zakup nawozów, paliw albo pasz ?  A może  brakuje Ci środków na inny cel? Skorzystaj z bardzo atrakcyjnego kredytu !!!

Czytaj więcej

Program Rabatowy Generali

Korzystaj z Programu Rabatowego Generali ! Program Rabatowy Generali powstał z myślą o klientach. To miejsce, w którym otrzymujesz dostęp do atrakcyjnych ofert rabatowych Partnerów oraz na produkty Generali. Oferty powiązane są z rodzajem posiadanego ubezpieczenia, a dostęp do nich jest całkowicie darmowy.  Kto może skorzystać z Programu? Każda osoba fizyczna, która ma przynajmniej jedno aktywne ubezpieczenie w Generali. Co to znaczy?                              Że Twoja polisa jest opłacona i trwa. W Programie mogą zarejestrować się: osoby ubezpieczające (polisy indywidualne), osoby ubezpieczone (polisy grupowe na życie). Co możesz zyskać? zniżki na kolejne ubezpieczenia rabaty u Partnerów:  30% zniżki i darmowa dostawa w sklepie internetowym Philips 15% rabatu na cały asortyment w sklepie Giacomo Conti 20% rabatu w sklepie dziecięcym Coccodrill  7% rabatu do wykorzystania na katalogmarzen.pl        i wiele innych Jak dołączyć do Programu? Uczestnictwo w programie wymaga rejestracji. Sama rejestracja zajmie Ci chwilę – trzeba uzupełnić kilka pól w gotowym formularzu, rejestracji możesz dokonać tutaj:   https://rabaty.generali.pl/   a następnie potwierdź   uczestnictwo klikając w link, który otrzymasz mailem. Po zalogowaniu, do utworzonego konta, otrzymasz dostęp do odpowiednich kategorii rabatowych, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, które masz w Generali. Co zrobić, żeby odebrać zniżkę? 1 Kup polisę 2 Dołącz do programu  3 Wybierz interesującą Cię ofertę  4 Pobierz kod rabatowy 

Czytaj więcej

Korzystny kredyt gotówkowy

Skorzystaj z Korzystnego kredytu gotówkowego ze stałym oprocentowaniem 7,99%!!! do 30 000 zł do 3 lat równe raty przez cały okres kredytowania dla obecnych i nowych Klientów wstępna decyzja kredytowa już w 15 minut pieniądze otrzymasz w dniu podpisania umowy Gwarantujemy, że Twoje raty nie wzrosną!!! ZAPRASZAMY! Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim dla Korzystnego kredytu gotówkowego wynosi 14,83%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 11 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.515,61 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 7,99%, całkowity koszt kredytu 1.515,61 zł (w tym: prowizja 429,00 zł, odsetki 906,61 zł, koszt prowadzenia rachunku 0,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie 180,00 zł), pierwsza rata 496,08 zł, kolejne 23 raty 496,11 zł, umowa zawarta na okres 24 miesięcy. Kalkulacja sporządzona na dzień 01.01.2023r., oparta na reprezentatywnym przykładzie. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez  Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Czytaj więcej

Zniżka 20% na marżę kredytu i pożyczki

Skorzystaj z okazji!!! Z naszą Kartą Podarunkową marża kredytu i pożyczki niższa o 20%!!! Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie wniosku o kredyt/pożyczkę wraz z naszą Kartą Podarunkową. Karty możecie pobrać w jednej z naszych placówek lub tutaj  

Czytaj więcej


Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /application/modules/user/models/Contents.php on line 781

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /application/modules/user/models/Contents.php on line 781