W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie zawiadamia, że zgodnie z § 15 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 Statutu Banku
w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w lokalu Restauracji „Parkowa” w Żninie odbędzie się: 
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
 5. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
 6. Wybory Komisji:
  a) Mandatowo – Wyborczej,
  b) Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.04.2019 r.
 8. Przedstawienie:
  a) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2019 rok,
  b) Sprawozdania Finansowego za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
  c) Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Przedstawicieli z dnia 23.04.2019 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2019 rok oraz Raportu nt. oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
 10. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 rok.
 11. Przedstawienie informacji o rozpatrywaniu skarg i wniosków członków Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2019 rok.
 12. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 
 14. Podjęcie Uchwały w sprawach:
  a) Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 roku,
  b) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok,
  c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,
  d) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku za 2019 rok,
  e) Podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
  f)  Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank,
  g) Przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 rok,
  h) Oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie w 2019 r.,
  i) Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie w 2019 r.
 15. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
 17. Informacja Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej warunków formalnych do oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za 2019 r.
 19. Przedstawienie zapisów Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
 22. Wybory do Rady Nadzorczej Banku kadencji 2020-2024.
 23. Wolne wnioski, wolne głosy i zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego  „Pałuki” w Żninie przy ul. 700-lecia 41. 

ZARZĄD BANKU