W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Członkowie Banku

Jak zostać Członkiem


Jak zostać członkiem Banku?

Członkiem Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w każdej placówce Banku.

Wpisowe i udziały

Członek Banku będący osobą fizyczną jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł, zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział. Wniesienie wpisowego i zdeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

Wysokość jednego udziału wynosi 300,00 zł

Członek Banku może posiadać maksymalnie 50 udziałów.

Dywidenda

Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok jest wypłacana członkom Banku w terminie 30 dni od zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli.Prawa i obowiązki

Prawa członka Banku

 1. do brania udziału w:
  • Zebraniach Przedstawicieli,
  • Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy,
 2. do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
 3. do otrzymania odpisu obowiązującego statutu Banku,
 4. do otrzymania odpisów regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 5. do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
 6. do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
 7. do  żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 8. do udziału w nadwyżce bilansowej,
 9. do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

 

Obowiązki członka Banku

 1. przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
 2. dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych , dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrastwu i działania na jego szkodę,
 3. zawiadomić pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiejZałączniki