Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Wyszukiwanie zaawansowane

Kredyt obrotowy odnawialny

Kredyt obrotowy odnawialny udzielany jest  w rachunku kredytowym  na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością .

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyty obrotowe udzielane przez Bank przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Klienta, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej udzielany jest rolnikom i podmiotom prowadzącym gospodarstwo rolne , z  przeznaczeniem na finansowanie zakupu następujących środków obrotowych

Czytaj więcej

Zlecenia zagraniczne

POLECENIE WYPŁATY Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych. Zapewniamy: Błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym), Całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane. Ponadto oferujemy: Możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie, Korzystną taryfę prowizji i opłat, Możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego. Co jest potrzebne do poprawnego wysłania przelewu zagranicznego? Imię i nazwisko odbiorcy (lub dokładną nazwę firmy, jeśli przelew jest kierowany na rachunek firmowy) Adres beneficjenta – również bardzo dokładny, łącznie z kodem pocztowym etc. Kod BIC/SWIFT Banku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy wpisać w tym miejscu GBWCPLPP Numer IBAN – międzynarodowy numer rachunku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy przed numerem konta wpisać PL

Czytaj więcej

Lokaty terminowe

Lokata terminowa w walutach wymienialnych: Zakładana jest w walutach: USD, EUR, GBP, Niski wkład – wystarczy 100 EUR lub równowartość w innej walucie, Oprocentowanie stałe, Lokaty zakładane są na okres 6 miesięcy, Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres.

Czytaj więcej

Rachunki

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych: Zakładany dla walut: USD, EUR, GBP, Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku, Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego, Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

Czytaj więcej

Zastrzeganie kart

Zasady bezpiecznego użytkowania kart: Postaraj się zapamiętać kod  PIN Nie przekazuj kodu PIN innej osobie, jeżeli zaistnieje podejrzenie utraty poufności kodu niezwłocznie dokonaj jego zmiany. Nie przechowuj kodu PIN razem z kartą. Nigdy nie przekazuj karty innej osobie (również sprzedawcy w punkcie). Nie przechowuj karty z innymi ważnymi  rzeczami, dowodem osobistym, paszportem, pieniędzmi. Dokonując transakcji bezgotówkowej sprawdź kwotę na otrzymanym dowodzie potwierdzającym transakcję. Zbieraj wszystkie dowody potwierdzające transakcje. Chroń kartę przed uszkodzeniem.     W przypadku zagubienia karty bądź też kradzieży niezwłocznie powiadom Polcard (miej te numery zawsze przy sobie) dzwoniąc pod  jeden z numerów telefonu tel. (022) 515 31 50  Zespół Zastrzegania Kart w dni powszednie w godz. 7.30 - 22.00 w soboty w godz. 8.00 - 22.00 w niedzielę w godz. 10.00 - 18.00 tel. (022) 515 30 00 Zespół Autoryzacji Kart w pozostałych godzinach

Czytaj więcej

Usługa 3D Secure

Usługa 3D Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych za pomocą wprowadzenie osobistego hasła, nadanego podczas aktywacji w usłudze. Warunkiem korzystania z usługi 3D Secure jest jej  dostępność w danym serwisie internetowym.   Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła. Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony. UWAGA! W przypadku kart Maestro, Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

Czytaj więcej

Karty płatnicze

Właścicielem międzynarodowej karty płatniczej może zostać posiadacz rachunku bieżącego, lub osoba przez niego wskazana. Przy użyciu karty można dokonywać w kraju i za granicą rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Operacje bezgotówkowe mogą być zrealizowane w postaci płatności w sklepach, hotelach i innych punktach handlowych i usługowych. Forma płatności gotówkowa może być zrealizowana dzięki wypłatom z bankomatów w kraju i za granicą. Karta wydawana jest na okres 4 lat, po którym zostaje automatycznie wznowiona. KARTY BEZ FUNKCJI DOTYKOWEJ KARTY Z FUNKCJA DOTYKOWĄ  

Czytaj więcej

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Służy on do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń związanych z wyodrębnionymi na określone cele środkami pieniężnymi (mogą to np. być środki zgromadzone na  fundusz socjalny). Środki gromadzone na rachunku pomocniczym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej.

Czytaj więcej

Rachunek bieżący

Posiadasz firmę? Chcesz skutecznie i elastycznie zarządzać jej finansami? Załóż konto firmowe w naszym Banku!

Czytaj więcej

Zlecenia zagraniczne

POLECENIE WYPŁATY Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych. Zapewniamy: Błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym), Całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane. Ponadto oferujemy: Możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie, Korzystną taryfę prowizji i opłat, Możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego. Co jest potrzebne do poprawnego wysłania przelewu zagranicznego? Imię i nazwisko odbiorcy (lub dokładną nazwę firmy, jeśli przelew jest kierowany na rachunek firmowy) Adres beneficjenta – również bardzo dokładny, łącznie z kodem pocztowym etc. Kod BIC/SWIFT Banku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy wpisać w tym miejscu GBWCPLPP Numer IBAN – międzynarodowy numer rachunku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy przed numerem konta wpisać PL

Czytaj więcej

Lokaty terminowe

Lokata terminowa w walutach wymienialnych: Zakładana jest w walutach: USD, EUR, GBP, Niski wkład – wystarczy 100 EUR lub równowartość w innej walucie, Oprocentowanie stałe, Lokaty zakładane są na okres 6 miesięcy, Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres.

Czytaj więcej

Rachunki

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych: Zakładany dla walut: USD, EUR, GBP, Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku, Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego, Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

Czytaj więcej

Zastrzeganie kart

Zasady bezpiecznego użytkowania kart: Postaraj się zapamiętać kod  PIN Nie przekazuj kodu PIN innej osobie, jeżeli zaistnieje podejrzenie utraty poufności kodu niezwłocznie dokonaj jego zmiany. Nie przechowuj kodu PIN razem z kartą. Nigdy nie przekazuj karty innej osobie (również sprzedawcy w punkcie). Nie przechowuj karty z innymi ważnymi  rzeczami, dowodem osobistym, paszportem, pieniędzmi. Dokonując transakcji bezgotówkowej sprawdź kwotę na otrzymanym dowodzie potwierdzającym transakcję. Zbieraj wszystkie dowody potwierdzające transakcje. Chroń kartę przed uszkodzeniem.     W przypadku zagubienia karty bądź też kradzieży niezwłocznie powiadom Polcard (miej te numery zawsze przy sobie) dzwoniąc pod  jeden z numerów telefonu tel. (022) 515 31 50  Zespół Zastrzegania Kart w dni powszednie w godz. 7.30 - 22.00 w soboty w godz. 8.00 - 22.00 w niedzielę w godz. 10.00 - 18.00 tel. (022) 515 30 00 Zespół Autoryzacji Kart w pozostałych godzinach

Czytaj więcej

Usługa 3D Secure

Usługa 3D Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych za pomocą wprowadzenie osobistego hasła, nadanego podczas aktywacji w usłudze. Warunkiem korzystania z usługi 3D Secure jest jej  dostępność w danym serwisie internetowym.   Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła. Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony. UWAGA! W przypadku kart Maestro, Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

Czytaj więcej

Karty płatnicze

Właścicielem międzynarodowej karty płatniczej może zostać posiadacz rachunku bieżącego, lub osoba przez niego wskazana. Przy użyciu karty można dokonywać w kraju i za granicą rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Operacje bezgotówkowe mogą być zrealizowane w postaci płatności w sklepach, hotelach i innych punktach handlowych i usługowych. Forma płatności gotówkowa może być zrealizowana dzięki wypłatom z bankomatów w kraju i za granicą. Karta wydawana jest na okres 4 lat, po którym zostaje automatycznie wznowiona. KARTY BEZ FUNKCJI DOTYKOWEJ KARTY Z FUNKCJA DOTYKOWĄ  

Czytaj więcej

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Służy on do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń związanych z wyodrębnionymi na określone cele środkami pieniężnymi (mogą to np. być środki zgromadzone na  fundusz socjalny). Środki gromadzone na rachunku pomocniczym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej.

Czytaj więcej

Rachunek dla młodego rolnika

Szukasz rachunku, który zapewni Tobie funkcjonalność, wygodę i jest bez opłat? Otwórz Konto dla Młodego Rolnika w Banku Spółdzielczym "Pałuki"!

Czytaj więcej

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą i służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku, jak również do prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością. Dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku może jego właściciel, a także ustanowiony przez niego pełnomocnik (pełnomocnicy).

Czytaj więcej

Zlecenia zagraniczne

POLECENIE WYPŁATY Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych. Zapewniamy: Błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym), Całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane. Ponadto oferujemy: Możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie, Korzystną taryfę prowizji i opłat, Możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego. Co jest potrzebne do poprawnego wysłania przelewu zagranicznego? Imię i nazwisko odbiorcy (lub dokładną nazwę firmy, jeśli przelew jest kierowany na rachunek firmowy) Adres beneficjenta – również bardzo dokładny, łącznie z kodem pocztowym etc. Kod BIC/SWIFT Banku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy wpisać w tym miejscu GBWCPLPP Numer IBAN – międzynarodowy numer rachunku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy przed numerem konta wpisać PL

Czytaj więcej

Lokaty terminowe

Lokata terminowa w walutach wymienialnych: Zakładana jest w walutach: USD, EUR, GBP, Niski wkład – wystarczy 100 EUR lub równowartość w innej walucie, Oprocentowanie stałe, Lokaty zakładane są na okres 6 miesięcy, Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres.

Czytaj więcej

Rachunki

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych: Zakładany dla walut: USD, EUR, GBP, Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku, Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego, Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

Czytaj więcejW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij