Kredyt mieszkaniowy

Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie udziela kredytów mieszkaniowych
przeznaczonych na sfinansowanie następujących celów:

-  budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu 

-  nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

- zakup nieruchomości

- nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,   prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa odrębnej
własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- remont domu lub lokalu, o których wyżej mowa, z wyjątkiem bieżącej
konserwacji i odnowienia mieszkania,

- zakup działki budowlanej

- inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności
na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań
przez towarzystwa budownictwa społecznego.

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres nie dłuższy niż 25 lat.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji
pozostałą część w wysokości 20 % Wnioskodawca powinien sfinansować
ze środków własnych. 
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej
w okresie naliczania odsetek.
Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu
o stawkę bazową  WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku.

Stawką bazową jest stopa  Wibor 3M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.
Od 01.01.2019r. wysokość stopy bazowej Wibor 3M wynosi 1,71 punktu procentowego.

 Zabezpieczenie kredytu może stanowić:

-  hipoteka na kredytowanej nieruchomości, na prawie użytkowania wieczystego,

-  cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i zdarzeń losowych,

-  weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Spłata kredytu następuje w ratach: 
- według formuły malejącej tj. stałej raty kapitałowej i bieżących odsetek naliczanych od salda zadłużenia
lub
- według formuły równych rat kapitałowo-odsetkowych.

Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości  kredytu
bez dodatkowych opłat i prowizji.

Karencja w spłacie kapitału może wynosić :
- do 24 miesięcy dla kredytów na budowę , rozbudowę, nadbudowę domu
- do 12 miesięcy w pozostałych przypadkach

OPROCENTOWANIE I PROWIZJA

  Klient posiadający ROR/RB do obsługi kredytu  Klient nie posiadający ROR/RB do obsługi kredytu
Oprocentowanie
kredytu 
4,02 %
(Wibor 3M plus 2,3 pkt marży)
4,42%
(Wibor 3M plus 2,7 pkt marży)
Prowizja 1,5 % 1,5 %


PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNYZałącznikiW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij