linia Z - na zakup gruntów rolnych

Kredyt z linii Z jest to preferencyjny kredyt dla rolników z dopłatą ARiMR do oprocentowania jako pomoc de minimis w rolnictwie
Kredyt może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze.

Atrakcyjne warunki kredytowania:

- długi okres kredytowania - nawet do 15 lat
- możliwość dwuletniej karencji w spłacie kapitału
- niskie oprocentowanie

PRZEZNACZENIE KREDYTUKredyt  może zostać przeznaczony na:

- zakup użytków rolnych w celu powiększenia lub utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie

- zakup tej części użytków rolnych, która nie spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych,

- sfinansowanie  wartości zakupu użytków rolnych nie przekraczającej średniej wartości według cen GUS

- zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie  był objęty pomocą ze środków publicznych,


WYSOKOŚĆ KREDYTU I WKŁAD WŁASNYKwota kredytu nie może przekroczyć 80 % wartości nakładów inwestycyjnych.

Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w pozostałej części.

KREDYTOBIORCAKredyt może zostać udzielony:

1) osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, nie będącymi emerytami lub rencistami posiadającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

2) osobom prawnym,

3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej

OPROCENTOWANIE I PROWIZJA
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, w wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o 2,5 punktu procentowego.

Kredytobiorca płaci odsetki:

- w wysokości 0,67 oprocentowania, jednak nie mniej niż 3 %,

Pozostałą część oprocentowania pokrywa Agencja

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu wynosi 2,0 % kwoty kredytu.

ZałącznikiW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij